چمدان: محمود جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پاسخ به یک هموطن در توییتر از یگیری پروژه برقراری اینترنت در خطوط هواپیمایی ایران خبر داد.پیگیری پروژه برقراری اینترنت در خطوط هواپیمایی ایران- وزیر ازتباطات - جهرمی

 

  وای‌فای رایگان برای مسافران قطار | دو خط ریلی که به اینترنت و نسل چهار تلفن همراه مجهز می‌شوند