چمدان: محسن سلمان نژاد با بیان این مطلب افزود: قطار یکی از بهترین وسیله‌های نقلیه سفر است و امید می‌رود این تخفیف‌ها در سال جاری اجرایی شود.

وی ادامه داد: علاوه بر مساله حمل و نقل، مسکن نیز یکی دیگر از مسائل مربوط به حق و حقوق سالمندان است که باید به این مساله توجه شود.

سلمان نژاد تاکید کرد: همچنین سالمندان نباید برای مسائل درمانی خود پرداخت از جیب داشته باشند؛ به ویژه در بحث درمانی باید به سالمندان آسیب پذیر دهک‌های پایین توجه ویژه‌ای شود.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور افزود: برای داشتن سالمندانی پویا در آینده به نظام اجتماعی بهتر، سالم‌تر و فعال‌تر نیاز است.

سلمان نژاد با بیان اینکه طبق آمارهای سازمان آمار در سال ۹۵، هفت میلیون و ۵۰۰ هزار سالمند در کشور وجود دارد اما برآوردها نشان می‌دهد تعداد سالمندان از مرز هشت میلیون نفر فراتر رفته است به ایرنا گفت: از این تعداد سالمند، ۷۰ درصد شهرنشین و ۳۰ درصد روستانشین هستند. در کشورهای شرق آسیا این نسبت برعکس است به آن معنا که ۷۰ درصد سالمندان ساکن روستا هستند و برنامه‌ریزی در روستاها برای سالمندان موفقیت آمیزتر است.