چمدان: اگرچه افزایش قیمت بلیت هواپیما نسبت به سال گذشته بسیار چشمگیر بوده اما در ایام نوروز قیمت‌ها به نسبت روزهای دیگر سال افزایش چشمگیرتری دارد. افزایش قیمت هواپیما تا جایی پیش می‌رود که در نوروز بلیت پرواز تهران به چابهار حتی در کمترین قیمت به ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد.

تهران-مشهد

روز ۲۸ اسفندماه کمترین نرخ بلیت هواپیما در مسیر تهران-مشهد ۵۰۸ هزار تومان است. قیمت پرواز در این روز به حداکثر ۶۹۰ هزار تومان می‎رسد.

۲۹ اسفند نیز در این مسیر حداقل قیمت بلیت ۴۳۵ هزار تومان است و حداکثر قیمت به ۶۴۰ هزار تومان می‌رسد.

در ایام عید قیمت بلیت هواپیما از تهران به مشهد بین ۲۵۰ هزار تومان تا ۳۰۰ هزار تومان است اما در روز آخر عید به ۱۸۰ هزار تومان حداقل و ۶۰۰ هزار تومان حداکثر می‌رسد.

در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ فروردین قیمت‌ بلیت‌ها کاهش پیدا می‌کند و به میانگین ۱۶۰ هزار تومان می‌رسد.

در مسیر عکس یعنی از مشهد به تهران در روز ۲۸ اسفند ماه حداقل قیمت ۱۳۸ هزار تومان و حداکثر ۲۶۰ هزار تومان است. در ایام عید میانگین حداقل قیمت برای این مسیر به ۳۰۰ هزارتومان می‌رسد و حداکثر قیمت نیز حدود ۶۰۰ هزار تومان است.

حداقل فبمت پرواز مشهد به تهران در روز ۷ فروردین به حدود ۳۲۰ هزار تومان می‌رسد. روز ۱۳ فروردین حداقل قیمت هواپیما در مسیر مشهد به تهران  ۲۳۰ هزار تومان و حداکثر ۸۰۰ هزار تومان است.

در روزهای آخر تعطیلات نیز میانگین حداقل قیمت پرواز به ۳۰۰ هزار تومان و حداکثر ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد.

تهران-کیش

پروازهای تهران به کیش در روز ۲۹ اسفند ماه از ۵۴۰ هزار تومان شروع می‌شود و حداکثر به ۷۵۰ هزار تومان می‌رسد. در هفته اول عید میانگین حداقل قیمت این مسیر ۴۰۰ هزار تومان است و بیشترین قیمت حدود ۶۰۰ هزار تومان محاسبه می‌شود.

در هفته دوم میانگین حداقل قیمت ۱۰۰ هزار تومان کاهش پیدا می‌کند تا در ۱۰ فروردین به ۱۷۰ هزار تومان می‌رسد.

در روزهای ۱۳،۱۴،۱۵ و ۱۶ فروردین حداقل قیمت تهران به کیش به ۷۰ هزار تومان می‌رسد. بیشترین قیمت بلیت در این روزها ۷۰۰ هزار تومان است.

اما در مسیر مخالف یعنی کیش به تهران در روز ۲۹ اسفند و اول فروردین حداقل قیمت بلیت ۲۷ هزار تومان و حداکثر ۷۰۰ هزار تومان است این وضعیت کم و بیش تا ۳ فروردین وجود دارد اما از ۴ فروردین کمترین قیمت به ۱۷۰ هزار تومان می‌رسد.

در روزهای بعدی میانگین حداقل قیمت ۴۰۰ هزار تومان است که در روزهای پایانی تعطیلات به میانگین ۵۵۰ هزار تومان می‌رسد حداکثر قیمت‎ها در این روزها همچنان میان ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان است.

تهران- شیراز

قیمت پرواز مسیر تهران به شیراز روز ۲۹ اسفندماه رکورددار است و حداقل قیمت به ۴۵۰ هزار تومان می‌رسد. حداکثر قیمت نیز ۶۰۰ هزار تومان است. در هفته اول عید حداقل قیمت به ۱۰۰ هزار تومان کاهش پیدا می‌کند.

در هفته دوم نیز میانگین حداقل قیمت ۲۸۰ هزار تومان است. حداکثر قیمت نیز در این روزها ۶۵۰ هزار تومان محاسبه می‌شود.

در مسیر شیراز به تهران از ۲۹ اسفند تا ۴ فروردین میانگین حداقل قیمت ۲۱۰ هزار تومان است، پس از آن تا ۱۳ فروردین به حدود ۳۰۰ هزارتومان می‌رسد و در روزهای آخر تعطیلات ۳۷۹ هزارتومان است.

در هفته اول نوروز حداکتر قیمت این مسیر ۶۰۰ هزار تومان و در هفته دوم نوروز ۷۰۰ هزار تومان است.

 

تهران-چابهار

حداقل قیمت پرواز تهران به چابهار در روز ۲۹ اسفند ماه ۶۴۳ هزار تومان و حداکثر قیمت ۹۹۰ هزار تومان است.

این حداقل قیمت در روز اول عید ۲۰۰ و در روز دوم عید ۱۰۰ هزار تومان کاهش دارد اما در روز ۳ فروردین به ۷۲۱ هزار تومان می‌رسد.

این مقدار در روزهای بعدی تعطیلات به میانگین ۳۸۰ هزار تومان می‌رسد. حداکثر قیمت در روزهای پایانی عید حدود ۵۰۰ هزار تومان و در روزهای دیگر حدود ۴۰۰ هزار تومان است.

در مسیر مخالف، پرواز چهابهار به تهران در روز ۲۹ اسفند، حداقل  ۳۰۵ هزار تومان و در هفته اول عید حدود ۴۰۰ هزار تومان است اما در روز ۶ فروردین ناگهان حداقل قیمت به ۸۴۲ هزار تومان می‌رسد. تا آخر نوروز حداقل قیمت به ۴۰۰ هزار تومان اما در روزهای پایانی تعطیلات به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومان می‌رسد.

حداکثر قیمت پرواز چابهار به تهران در ۲۹ اسفند ۴۰۰ هزار تومان، در اواسط نوروز ۹۶۰ هزار تومان و در  در انتهای تعطیلات به حدود ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد.

تهران-استانبول

حداقل قیمت مسیر تهران به استانبول در روز ۲۹ اسفند یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر قیمت حدود ۲۱ میلیون تومان است.

در روز ۶ فروردین حداقل قیمت این مسیر حدود ۹۵۰ هزار تومان و حداکثر ۴۶ میلیون تومان است.

در انتهای تعطیلات پرواز تهران – استانبول تا ۳۴۰ هزار تومان کاهش پیدا می‌کند و حداکثر قیمت هم ۹ میلیون تومان است.

در مسیر مخالف در میانه نوروز حداقل قیمت به ۹۷۰ هزار تومان و حداکثر به ۴۹ میلیون تومان می‌رسد. در انتهای تعطیلات حداقل قیمت استانبول به تهران یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محاسبه می‌شود.

تهران-دبی

پرواز تهران به دبی در روز ۲۹ اسفند حداقل یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱۴ میلیون تومان قیمت دارد که حداقل قیمت در روز اول به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نیز می‌رسد.

در روز ۶ فروردین ماه این قیمت‌ها، حداقل یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و حداکثر ۵۶ میلیون تومان است.

در انتهای تعطیلات حداقل قیمت این مسیر به میانگین ۸۵۰ هزار تومان می‌رسد.

در مسیر مخالف یعنی دبی به تهران در روز اول سال حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر ۲۲ میلیون تومان است.

در روز ۶ فروردین ماه این عدد به حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر ۵۹ میلیون تومان می‌رسد.

در انتهای تعطیلات حداقل قیمت این مسیر به طور میانگین یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان و حداکثر ۹۰ میلیون تومان است.

راهنمای سفر به دبی - دبی کجا بریم - جاهای دیدنی دبی - جاهایی که در سفر دبی نباید از دست بدهید - دبی کجاها دارد - سفر به دبی - راهنمای مسافرت به دبی - دبی چه دارد