چمدان: بخشی از ویدئوهای این توریست آمریکایی را در زیر ببینید:

 

مونسان در واکنش به این ویدئوها در توییتی نوشت: ایران زیبا را به دنیا نشان خواهیم داد …