چمدان : محمد محب خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار چمدان در ارتباط با آخرین تصمیمات برای حذف ارز مسافرتی گفت: ما هنوز در مورد اینکه تصمیم جدیدی گرفته شده‌ باشد، خبر ی نشنیده‌ایم.

وی ادامه داد: بیشترین حساسیت‌ها و شائبه‌ها در مورد ارز مسافرتی زمانی ایجاد شد که مقدار حواله ارز مسافرتی افزایش پیدا کرد و مشکلات بیشتر از این مساله ناشی می‌شود.

معاون گردشگری کشور در پاسخ به اینکه آیا از معاونت گردشگری برای تصمیم گیری در مورد ارز مسافرتی نظرسنجی شده‌است یا خیر افزود: در ابتدا که تصمیم گیری کردند، از ما نظرخواهی نکردند اما اخیرا جلساتی برگزار می‌شود که ما هم در آن حضور داریم، البته هنوز جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری نهایی در زمینه ارز مسافرتی نداشته‌‍‌ایم.

  پرداخت ۳۱۲ میلیون دلار ارز مسافرتی در سه ماه ۹۷ | سفر حداکثر ۵۳۳ هزار نفر در کشور ۸۵ میلیونی | تنها ۰٫۶ درصد ایرانی‌ها خارج رفتند
  نظرسنجی چمدان درباره ارز مسافرتی | ۷۴ درصد مخالف حذف ارز مسافرتی هستند | ۷۲ درصد بدون ارز مسافرتی امکان سفر خارجی ندارند
  پیش از حذف ارز مسافرتی جلوی حیف و میل ارز در بخش‌های دیگر را بگیریم | حذف ارز مسافرتی محروم کردن طبقه متوسط است