چمدان:  ولی تیموری معاون گردشگری کشور در واکنش به درخواست نرخ ارزی توسط بخش‌های مختلف اصناف گردشگری به چمدان گفت: به هر حال این موضوع ابعادی دارد و وقتی یک صنف درخواست نرخ ارزی داشته باشد، مشخصا اصناف دیگر نیز این درخواست را خواهند داشت.

او با اشاره به روند تصمیم گیری درباره این موضوع گفت: در قالب یک تعامل با حضور همه ذینفعان باید این موضوع و درخواست بررسی شود. هنوز به تصمیم گیری نهایی نرسیده اما ظرف روزهای آینده نهایی می‌شود.

تیموری با اشاره به درخواست بخش‌های مختلف برای نرخ ارزی گفت: قرار است این موضوع را به طور کامل و برای همه خدمات گردشگری بررسی کنیم.

معاون گردشگری با برشمردن ابعادی که برای این موضوع باید در نظر گرفته شود به چمدان گفت: موضوع مهم این است که بسته سفر ایران رقابت پذیری خود را حفظ کند و با توجه کاهش نرخ برابر ریال، ارزان شدن سفر به ایران مشخص باشد. از سوی دیگر در رویه‌های بین المللی و اخلاقی این موضوع پذیرفته شده نیست و برای تصمیم‌گیری باید همه این موضوعات را در نظر بگیریم.

  راهنمایان گردشگری هم دستمزد ارزی می‌خواهند | دستمزدها تا پایان سال افزایش می‌یابد؟

به گزارش چمدان، صنف هتل‌داران ایران پس از نوسانات ارزی به دنبال دو نرخی کردن قیمت‌ها و ایجاد نرخ‌های ارزی برای خود هستند. اتفاقی که حالا زمزمه درخواست آن در صنف‌های دیگر گردشگری شنیده می‌شود و از سوی دیگر مخلفانی نیز در این صنف دارد.

  موج مخالفت با دو نرخی شدن هتل‌ها | چه کسانی با نرخ ارزی هتل‌ها سود یا ضرر می‌کنند | واکنش مونسان و معاونت گردشگری چیست؟
ولی تیموری معاون گردشگری کشور در واکنش به درخواست نرخ ارزی توسط بخش‌های مختلف اصناف گردشگری گفت: در قالب یک تعامل با حضور همه ذینفعان باید این موضوع و درخواست بررسی شود. هنوز به تصمیم گیری نهایی نرسیده اما ظرف روزهای آینده نهایی می‌شود