چمدان: مردم شیراز که پس از سیل مرگبار این شهر با مهربانی و مهمان نوازی خود مسافران را به صورت رایگان اسکان دادند و در پذیرایی از آنها سنگ تمام گذاشتند با خداحافظی متفاوت برخی مسافران نوروزی مواجه شدند. جام جم دو تصویر از واکنش‌های مسافران نوروزی به این رفتار مردم شیراز را منتشر کرده است که در زیر می‌بینید.

  تصاویر آگهی‌های داوطلبان اسکان رایگان مسافران سیل‌زده در شیراز

واکنش مسافران نوروزی به رفتار مردم شیراز پس از سیل مرگبار - خداحافظی متفاوت با شیرازی‌ها

واکنش مسافران نوروزی به رفتار مردم شیراز پس از سیل مرگبار - خداحافظی متفاوت با شیرازی‌ها