چمدان: مصاحبه‌ای از قول استاندار معزول گلستان منتشر شده که گفته است: ۲۰ استاندار و ۱۰۰ فرماندار سفر نوروزی به خارج کشور رفته‌اند.

سخنگوى وزارت کشور در واکنش به این مطلب اعلام کرد: مطلب منتشر شده در فضاى مجازى مبنی بر حضور تعدادى از استانداران و فرمانداران در خارج از کشور کاملا کذب است.