چمدان: حدود ساعت ۲۲ شب گذشته یک دستگاه اتوبوس مسافربری اصفهان – یزد در کیلومتر ۱۵ سگزی به سمت کوهپایه با ۲۵ مسافر واژگون شد. از این تعداد مصدومان ۹ نفر مرد و ۱۰ نفر زن بودند که با ۴ آمبولانس و اتوبوس آمبولانس به بیمارستان‌های فارابی و کاشانی اصفهان منتقل شدند.

سایر مسافران نیز با اعزام یک دستگاه اتوبوس به سمت مقصد حرکت کردند.