چمدان: هواپیمای فرانسوی با ۲۶۷ مسافر ساعت ۱۹ و ۲۵ دقیقه چهارشنبه در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان، اضطراری فرود آمد.

منصور شیشه فروش افزود: همه مسایل و خدمات ایمنی و رفاهی برای این هواپیما و مسافران آن در مدت زمانی که در فرودگاه اصفهان مستقر بودند، فراهم و ارایه شد.

وی ادامه داد: این، نخستین مورد فرود اضطراری یک پرواز خارجی در فرودگاه اصفهان بود اما فروردین امسال نیز چند پرواز داخلی به دلیل نامساعد بودن شرایط آب و هوایی در این مکان فرود اضطراری داشتند.

پرواز خطوط هوایی ایرفرانس با شماره AF218 روز چهارشنبه به دلیل نقص فنی در فرودگاه بین المللی اصفهان فرود اضطراری کرد و همه سرنشینان آن سالم و داخل هواپیما مستقر بودند.