چمدان: برخی منابع غیررسمی اعلام کردند: مدیرعامل یک شرکت حمل و نقل هوایی بار گفت: ترکیش از صبح امروز هیچ بارنامه‌ای را تحویل نمی‌گیرد و موجب سردرگمی ما و مسافران ایرانی شده است.