چمدان : تئوتیئواکان به معنی «جایی است که در آن خدایان خلق شدند» است. این سایت باستان شناختی در مکزیک است و یکی از بزرگ‌ترین هرم‌های زمین در آن قرار دارد.

این هرم که برای خدای خورشید بوده از چنان کمال هندسی برخوردار است که بازدیدکنندگان با دیدن آن فقط به تمدنی فکر می‌کنند که آن را ساخته است و از این فکر شگفت‌زده می‌شوند.

این شهر باستانی آمریکای میانه نزدیک دره مکزیک در فاصله ۴۰ کیلومتری شمال‌شرقی مکزیکوسیتی امروزی قرار دارد.

اعتقاد بر این است که این شهر حدود سال ۱۰۰ پیش‌ازمیلاد ساخته شده و تکمیل آن تا ۲۵۰ میلادی ادامه یافته است. هرم خورشید که بزرگ‌ترین هرم تئوتیئواکان است سال ۲۰۰ میلادی بنا شده است. ارتفاع این هرم ۶۵٫۵ متر، طول آن ۲۲۰ متر و عرض آن ۲۳۰ متر است.

این عکس را انریکو پسکانتینی برای نشنال‌جئوگرافیک گرفته است.

  شهر پنهان تمدن مایا کشف شد│ تصاویری از ۶۰ هزار خانه زیر جنگلی در گواتمالا