چمدان: سید مجتبی موسوی گفت: نیم تنه برنزی استاد کمال الملک که پیشتر مقابل تئاتر شهر نصب بود، پس از مرمت به میدانی با همین نام در منطقه ۲۱ پایتخت منتقل و نصب شد. این نیم تنه به دلیل ارتباط موضوعی با میدانی به همین نام در منطقه ۲۱ پس از مرمت و بازسازی مجدد، در میدان مذکور نصب و رونمایی شد.

وی خاطرنشان کرد: این نیم تنه اثر «فریدون صدیقی» فرزند استاد بنام مجسمه سازی ایران «ابوالحسن خان صدیقی» است.

نیم تنه کمال الملک

محمد غفاری (میرزامحمدخان غفاری) از بزرگترین و نام آورترین نقاشان ایران و در عین حال از مشهورترین و پرنفوذترین شخصیت‌های تاریخ هنر معاصر کشورمان بود که از سوی ناصرالدین شاه لقب «کمال الملک» گرفت.