چمدان: احمد مسجدجامعی در یکصد و چهل و دومین جلسه علنی شورای شهر تهران طی تذکری گفت: چند سال پیش مجسمه‌ای مربوط به خیام در پارک لاله توسط استاد ابوالحسن صدیقی با سنگ مرمر ساخته شد. این مجسمه در باغچه‌ای پر از گل سرخ جانمایی اما به مرور زمان با کاشت درختان باغچه و گل‌ها از بین رفت و مجسمه به مرور زمان آسیب دید.

وی اضافه کرد: مجسمه خیام بر اساس داستانی از خیام است و همیشه اطراف این مجسمه پر از گل‌های سرخ بوده که طی سال‌ها بدون توجه به روایت و داستانِ پشت این مجسمه، گل‌های سرخ از بین رفته و دور تا دور این مجسمه را درخت کاشته‌اند و در حال حاضر مجسمه خیام در محاصره درختان است.

این عضو شورا تأکید کرد: طی این سال‌ها این مجسمه آسیب فراوان دیده که به دلیل سرما، گرما و عوامل انسانی بوده است.

وی اضافه کرد: این مجسمه با کمک کارشناسان ایتالیایی ساخته شده و از کارهای واجد ارزش استاد صدیقی است که ابتدا باید ترمیم و سپس ثبت ملی و به عنوان میراث شهر حفظ شود.

این عضو شورای شهر تهران همچنین پیشنهاد کرد که می‌توان مجسمه خیام را در خیابانی به همین نام جانمایی کرد.

  تصاویر وداع با مادر مجسمه‌سازی ایران | آثاری که لیلیت تریان به یادگار گذاشت
  نسخه بدل‌ِ مجسمه‌های تهران کجاست؟
مجسمه خیام
مسجدجامعی: مجسمه خیام با کمک کارشناسان ایتالیایی ساخته شده و از کارهای واجد ارزش استاد صدیقی است که ابتدا باید ترمیم و سپس ثبت ملی شود