چمدان: ایلهان عمر در یادداشت توئیتری خود نوشت: «عید شما مبارک»! آروز می‌کنم جامعه ایرانی-آمریکایی و همه کسانی که نوروز را جشن می‌گیرند، سالی فرح بخش در پیش داشته باشند.

وی ادامه داد: در حالی که ما به استقبال سال ۱۳۹۸ و نخستین روز بهار می‌رویم، صلح و رفاه را در سراسر جهان به انتظار می‌نشینیم.

ایرنا نوشته است که این پیام با استقبال کاربران مواجه شده و از این نماینده مجلس آمریکا به عنوان سفیر صلح یاد شده است.