چمدان: علی محمد سعادتی شهردار منطقه ۱۲ شهرداری تهران گفت: عده‌ای افراد ناشناس اقدام به نصب استیکر‌های همجنس‌گرایان در تابلوی ورودی ۳۰ تیر کرده بودند.

وی با اشاره به نقش‌بندی علامت هفت رنگ همجنس‌گرایان در بخشی از تابلوی من تهران را دوست دارم که در ابتدای خیابان ۳۰ تیر به زبان انگلیسی قرار گرفته است به باشگاه خبرنگاران گفت: برخی از افراد ناشناس در ساعات اولیه صبح امروز با نصب استیکر بر روی این تابلو علائم مخصوص به همجنس بازان را نصب کردند که در همان ساعات اولیه نیرو‌های شهرداری با کسب اطلاع از این موضوع آن را برچیدند و به حالت اول باز گرداندند.

سعادتی افزود: به نظر می‌آید با توجه به اینکه این روز‌ها مصادف با روز مخصوص همجنس‌گرایان هست، آن‌ها برای اینکه خودی نشان دهند اقدام به این کار کرده بودند.

نصب علامت همجنس بازان در تهران - نصب علامت همجنس بازان در ورودی ۳۰ تیر - همجنسبازان خیابان سی تیر - هم جنس بازان خیابان سی تیر