چمدان : نشست پژوهشی سیمای شهریار نیک در ایران ساسانی با سخنرانس پروفسور یوزف ویزه هوفر، استاد دانشگاه کیل آلمان و با حضور دکتر علیرضا عسکری چاوردی و دکتر کامیار عبدی، اساتید دانشگاه شیراز،چهارشنبه ٢٢ فروردین ساعت ١۴ در چهارراه حافظیه، سالن غزل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس برگزار می شود.