چمدان: مدیر فرودگاه یاسوج با بیان اینکه شرایط پروازی و تجهیزات و امکانات فرودگاه برای انجام پروازهای ایمن آماده است گفت: شرکت هواپیمایی ماهان از شرکت‌های معتبر با برند جهانی است و ظرفیت مسافر هواپیمای اختصاص یافته به پرواز یاسوج نیز ۹۰ نفر است.

وی بیان کرد: نخستین پرواز دیروز با ۴۲ مسافر از تهران و بالعکس انجام شد و ساعت پرواز روز جمعه شرکت هواپیمایی ماهان از تهران به یاسوج ۷:۴۰ دقیقه و ساعت برگشت نیز ساعت ۹:۴۰ دقیقه از یاسوج به تهران خواهد بود.

محسنیان افزود: ساعت پرواز روز دوشنبه از تهران به یاسوج و بالعکس نیز به ترتیب ۱۲:۱۰ و۱۴:۱۰ دقیقه خواهد بود.