چمدان: قطار مسافری تهران – آنکارا ساعت ۲۱ و  ۵۰ دقیقه امروز ۱۶ مرداد ایستگاه راه آهن تهران را به مقصد آنکارا ترک کرد.

طبق برنامه ریزی مقرر شده است این قطار مسافری چهارشنبه هر هفته از ایستگاه راه آهن تهران عازم آنکارا شود. قیمت بلیت این قطار ۷۶۹ هزار و ۲۵۰ تومان تعیین شده است.

قطار مسافری تهران – آنکارا ساعت ۲۱ و ۵۰ دقیقه چهارشنبه هر هفته پس از ترک ایستگاه راه آهن تهران عازم تبریز می‌شود و پس از گذر از ایستگاه راه آهن تبریز، مرز رازی، کاپی کوی (مرز ایران – ترکیه) در ایستگاه اسکله دریاچه وان متوقف و مسافران با کشتی به آن سوی دریاچه منتقل و از آنجا با قطار ترکیه‌ای عازم آنکارا می‌شوند.

زمان سیر این قطار مسافری در مسیر تهران – آنکارا حدود ۶۰ ساعت است و طبق هماهنگی‌های انجام شده بین راه آهن ایران با مسئولان شرکت راه آهن ترکیه، شرکت حمل ونقل ریلی رجا با واگن‌های چهارتخته مسافران را از تهران به اسکله دریاچه وان منتقل می‌کند و پس از آن قطارهای ترکیه مسافران را از آن سوی دریاچه وان به آنکارا انتقال می‌دهند.

مسافران این قطار حدفاصل اسکله دریاچه وان تا اسکله تاتوان را با کشتی سفر می‌کنند.

متقاضیان برای تهیه بلیت قطار تهران – آنکارا می‌توانند از طریق دفاتر مجاز فروش نسبت به خرید بلیت‌های مورد نیاز خود اقدام کنند.

طبق برنامه قطار مسافری تهران – آنکارا چهارشنبه هر هفته ساعت ۲۱ و ۵۰ دقیقه از تهران عازم آنکارا می شود و صبح روز شنبه ساعت ۷ و ۴۵ دقیقه به وقت محلی، وارد ایستگاه راه آهن آنکارا می‌شود.

قطار تهران – وان نیز برای نخستین بار سوم تیر ماه سال جاری تهران را به مقصد وان ترک کرد.

  آغاز فروش بلیت قطار تهران – آنکارا | قیمت بلیت و زمان حرکت اولین قطار | هماهنگی حرکت قطار با فعالیت فری‌بوت‌ها
  جزئیات جدید حرکت و قیمت قطارهای تهران – آنکارا و تهران – وان | مسافران قطار تهران – آنکارا سوار کشتی‌های مسافری ترکیه هم می‌شوند