چمدان: سلیمان بشیری افزود: در این کاوش‌ها آثاری از دوران کالکولتیک (فرهنگ دالما)، آثار متنوع عصر مفرغ، سازه‌های عظیم دوران عصر آهن، محوطه‌های متعدد با تاریخ گذاری اشکانی و ساسانی و اسلامی کشف شد که همگی موید وجود شرایط اقلیمی مناسب برای حیات بشر در طول هشت هزار سال گذشته بوده است.

وی اضافه کرد: این مطالعات از ۲۵ آبان تا ۱۱ دی سال جاری انجام شد و هیات‌های باستان شناسی فصل اول عملیات کاوش‌های مطالعاتی و پژوهشی در ۹ محوطه و تپه باستانی در محوطه‌های این سد را به پایان رساندند.

آثار 8 هزار ساله در کانی سیو پیرانشهر
رئیس میراث فرهنگی پیرانشهر: فصل اول یکی از بزرگترین مطالعات باستان شناسی در محوطه باستانی سد «کانی سیو» پایان یافت و آثار هشت هزار ساله کشف شد

وی با تاکید بر اینکه در صورت مساعد شدن شرایط جوی منطقه، فصل دوم این کاوش‌ها در مقیاسی وسیع‌تر و با حضور تعداد بیشتری از کارشناسان انجام می‌شود به ایرنا گفت: ۳۲ کارشناس بومی، استانی و کشوری در این مطالعات حضور داشتند.

بشیری اظهار داشت: اشیای قابل نمایش در موزه‌ها، جهت نگهداری به موزه ارومیه انتقال داده شد اما در صورت تاسیس موزه در پیرانشهر، این اشیاء و سایر اشیاء مربوط به شهرستان به این موزه عودت داده می‌شوند.