چمدان : تاکنون فرضیه‌هایی مطرح بود که نشان می‌داد میکل‌آنژ هم همانند لئوناردو داوینچی چپ‌دست بوده است اما به‌دلیل وجود کاریکاتوری که این هنرمند فلورانسی کشیده و در آن خودش را درحال نقاشی‌کردن با دست راست نشان می‌دهد این فرضیه تایید نشده بود. اکنون گروهی از کارشناسان پزشکی هنر به‌سرپرستی داویده لاتزری که نتایج یافته‌هایشان را در ژورنال Clinical Anatomy (آناتومی بالینی) منتشر کرده‌اند دریافته‌اند که میکل‌آنژ چپ‌دست بوده است.

مطالعه‌‌ای که سال ۲۰۱۶ با بررسی خطوط نقاشی‌های میکل‌آنژ انجام شد توضیح داد که دست چپ میکل‌آنژ به‌دلیل کار سخت و طولانی برای کشیدن نقاشی‌های سقفی و دیواری عظیم و مجسمه‌سازی به بیماری التهاب مفصلی دچار شده بود و بنابراین، او در اواخر عمر از دست راست می‌کرد.

اما سایر تحقیقات نشان می‌دهد که میکل‌آنژ درحالی‌که هنوز جوان بوده است صلیب صومعه روح‌القدوس را با دست چپ تراشیده اما روی آن را با دست راست کشیده است و به‌این‌ترتیب، به‌احتمال بسیار در آن عصر قادر بوده هم با دست راست و هم با دست چپ کار کند.

لاتزری در این‌خصوص می‌گوید: «در بیوگرافی رافائلو دا مونته‌لوپو، دستیار میکل‌آنژ، رافائلو تعریف می‌کند که استادش ذاتا چپ‌دست بود اما همیشه سعی می‌کرد از دست راست استفاده کند به‌جز مواقعی که می‌خواست کارهای سخت انجام دهد. از این‌رو، میکل‌آنژ هنگام مجسمه‌سازی و کارهای مشابه به‌سبب طعنه‌ها و قضاوت‌های مردم که در آن‌زمان نسبت به چپ‌دست‌ها روا می‌شد در کارهای سبک‌تر از دست راست استفاده می‌کرد.» این دانشمند در ادامه توضیح می‌دهد: «مطمئنا این طرز فکر هنوز هم درمورد هنرمندانی که در تماس مستقیم با کلیسا کار می‌کنند وجود دارد.»

در اندیشه‌های خرافاتی اروپایی، دست چپ دست شیطان بوده است. در نقاشی‌های مذهبی همیشه شیطان با دست چپ و مسیح با دست راست پیروانشان را تعمید می‌دهند. به‌طوری‌که عادت عجیب آینه‌ای نوشتن لئوناردو داوینچی هم به شیطانی بودن او نسبت داده می‌شد. در این شیوه، او از راست به چپ و اغلب از صفحه آخر به صفحه اول می‌نوشت. همین ویژگی باعث می‌شد بسیاری از مردم او را «نویسنده شیطان» بنامند. هرچند اعتقاد بر این است که لئوناردو به‌عمد این‌گونه می‌نوشت تا اطرافیانش به مطالعاتش دسترسی پیدا نکنند اما درحقیقت، این روش نوشتن برای او کاملا عادی بود. عصب‌شناسان می‌گویند داوینچی این توانایی را در کودکی به‌دست آورده است که برای چپ‌دست‌هایی مثل او که راست‌دست نشده بودند در آن زمان امری طبیعی بود. اگر این نوشته‌ها را مقابل آینه بگیرید می‌توانید آنها را بخوانید.

  ویلای میکل‌آنژ برای فروش گذاشته شد│ نقاش ایتالیایی در خانه‌ای با ۷ سرویس بهداشتی زندگی می‌کرد!
  ۱۵ آوریل؛ روز لئوناردو داوینچی│تولدت مبارک آقای نابغه و عاشق چهره‌های زشت!│ چیزهایی که شاید درباره لئوناردو نمی‌دانستید