چمدان :  موزه‌های این مجموعه به‌ منظور انجام پروژه کنترل و دفع آفات و سم‌پاشی در تاریخ‌های اعلام‌شده تعطیل هستند و علاقه‌مندان می‌توانند با توجه به این برنامه زمان‌بندی از موزه‌ها و محوطه باغ مجموعه نیاوران بازدید کنند.

برنامه تعطیلی موزه‌های مجموعه نیاوران به شرح زیر است:

– موزه کتابخانه سلطنتی: چهارشنبه و پنجشنبه ۱۷ و ۱۸ مرداد

– موزه خودروهای اختصاصی: جمعه ۱۹ مرداد

– موزه کوشک احمدشاهی: شنبه و یکشنبه ۲۰ و ۲۱ مرداد

– کاخ اختصاصی نیاوران: سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۳ و ۲۴ مرداد