چمدان: ماهنامه ایرانشناسی مهرپارسه در چهاردهمین شماره خود به سراغ اسباب بازی‌ها رفته‌است.

این شماره ماهنامه در کیوسک‌های روزنامه فروشی توزیع نمی‌شود و علاقه مندان می‌توانند آن را از کتاب‌فروشی‌ها، شهر کتاب و برهی فروشگاه‌های صنایع دستی خریداری کنند.