چمدان : محتوای این‌ شماره ماهنامه مهرپارسه از چهار بخش میراث‌فرهنگی، پرونده، صنایع‌دستی و گردشگری تشکیل شده که در این شماره پرونده ویژه آن «هخامنشيان» است.

امیرمهدی طاهری‌فر مدیرمسئول و مرجان حاجی‌رحیمی سردبیر این نشریه هستند و در این شماره مطالبی از فرزانه ابراهيم زاده، ریحانه جاویدی، نفيسه حاجاتي، احسان رستمي پور، آيسان زرفام، فاطمه علی اصغر، شيرين صفوی، نسترن طارسی، حميدرضا محمدی، زهره نيلی و حمیدرضا همایونی فر منتشر شده‌است.

همچنین  اسماعيل يغمايی (باستان شناس پيشكسوت)، دكتر علي بهادری ( باستانشناس،استاديار دانشگاه شهيد بهشتي)، دكتر شاهرخ رزمجو (باستانشناس، عضو هیات علمی دانشگاه تهران) ، دكتر كاميار عبدی ( انسان شناس، پژوهشگر ميهمان مركز ايران شناسی دانشگاه كاليفرنيا؛آمريكا)، دكتر مهرداد ملك زاده ( باستان شناس،استاديار پژوهشي پژوهشكده باستان شناسی)، دكتر كوروش محمدخانی ( باستان شناس،استاديار دانشگاه شهيد بهشتی) و طيبه الماسی (دانشجوی دكترای باستان شناسی دانشگاه بوعلی همدان) تحریریه علمی این شماره از ماهنامه هستند.

این نشریه ۱۱۲ صفحه با کاغذ گلاسه به قیمت ۱۰ هزار تومان است.