چمدان: سید مهدی لوح موسوی افزود: به دلیل اهمیت تزئینات و دوره های تاریخی منبرهای مسجد جامع اصفهان کار ثبت ملی منبرها در دستور کار قرار گرفت.

او اظهار داشت: منبرها مربوط به دوره های تاریخی ایلخانی، صفوی و تیموری است.مراحل ثبت منبرهای مذکور توسط مدیر پایش تزیینات استان اصفهان در حال آماده سازی است . 

مسجد جامع اصفهان یکی از مجموعه های شاخص معماری ایرانی اسلامی است که از بدو شکل گیری تاکنون در هر دوره بخش های جدیدی به آن افزوده شده و بخش‌های قدیمی تر نیز مرمت شده اند. این مسجد مجموعه ای کم نظیر از تلفیق هنر و معماری اعصار مختلف است.

محراب و گچبری های کم نظیر دوره ایلخانیان، مدرسه و مقرنس های زیبای دوره آل مظفر، کاشیکاری های دوره های تیموریان و صفویان از جمله نفایس دیدنی این مسجد است.

مسجد جامع اصفهان در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شماره ثبت ۹۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران و در سال ۱۳۹۰ هجری شمسی نیز به عنوان میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.