کشف یک مومیایی در شهر ری تایید شد ؛ شاید متعلق به رضا شاه باشد
  بشنوید | صحبت‌های رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران در مورد مومیایی کشف شده در شهر ری
  باستان‌شناسان قدمت مومیایی شهر ری را تشخیص دهند | اگر ۶۰ تا ۷۰ سال قدمت داشته باشد متعلق به رضا شاه است
  مدیرکل موزه‌ها: هنوز کارشناسی برای بررسی مومیایی به شهرری اعزام نشده است | در حال مکاتبه هستیم
  یک جسد؛ سه اردیبهشت؛ سه جنجال | جنازه رضاشاه برای سومین بار درد سرساز می‌شود
  تصاویر احتمالی مومیایی شهرری منتشر شد | تایید اصالت این تصاویر یا ارتباط آن با رضا شاه هنوز ممکن نیست
  آیا جسد مومیایی را می‌توان شناسایی کرد؟
  ماجرای مرگ و جنازه رضاشاه | تصاویری از تبعید و تخریب مقبره‌اش | روایت خلخالی از تخریب مقبره رضا شاه