چمدان :   مسجد شازده کرمانشاه مسجدی آجری متعلق به دوره قاجار در محله جوانشیر در قدیمی‌ترین محله‌های کرمانشاه واقع شده‌ است.

این مسجد با گنبدی آجری، شبستانی کوچک و حجره‌های کوچک دور تا دور حیاط تصویری کم‌نظیر از یک مسجد دلنشین را ایجاد می‌کند. حیاط زیبای این مسجد با گلدان‌های گل و سازه‌های آجری بر روی آب انبار منظر زیبایی دارد هرچند که ساخت و سازهای اطراف این مسجد هیچ تناسبی با آن ندارد.

 

مسجد شازده کرمانشاه | عکس: آیسان زرفام
مسجد شازده کرمانشاه | عکس: آیسان زرفام

 

مسجد شازده کرمانشاه | عکس: آیسان زرفام

 

مسجد شازده کرمانشاه | عکس: آیسان زرفام

 

مسجد شازده کرمانشاه | عکس: آیسان زرفام

 

مسجد شازده کرمانشاه | عکس: آیسان زرفام

 

مسجد شازده کرمانشاه | عکس: آیسان زرفام

 

مخدوش شدن حریم منظری مسجد شازده کرمانشاه | عکس: آیسان زرفام
مخدوش شدن حریم منظری مسجد شازده کرمانشاه | عکس: آیسان زرفام

 

مسجد شازده کرمانشاه | عکس: آیسان زرفام

 

آب انبار مسجد شازده کرمانشاه | عکس: آیسان زرفام
آب انبار مسجد شازده کرمانشاه | عکس: آیسان زرفام

 

آب انبار مسجد شازده کرمانشاه در محاصره سیم ها | عکس: آیسان زرفام
مسجد شازده کرمانشاه در محاصره سیم‌ها | عکس: آیسان زرفام