چمدان: کاروانسرای مهر با هزینه مرمت سه میلیارد تومان، مدت طراحی و مرمت ۲۴ ماه، مدت قرارداد ۲۱ سال و هزینه پایش و نگهداری از بنا به مبلغ دوازده میلیون تومان به مزایده گذاشته شده است.

خانه بهروزی‌­ها نیز با هزینه مرمت پانصد و چهل میلیون تومان به اضافه ششصد و شصت میلیون تومان دیون بنا، مدت طراحی و مرمت ۳ ماه، مدت قرارداد هفت سال و هزینه پایش و نگهداری از بنا به مبلغ بیست میلیون تومان به مزایده گذاشته شده است.

آگهی مزایده بناهای تاریخی

کلیه واجدین صلاحیت و درخواست‌کنندگان از تاریخ نشر آگهی این مزایده‌ها که امروز و فردا در روزنامه ایران منتشر می‌شود باید اسناد مزایده را از دبیرخانه کمیسیون مزایده صندوق احیاء به نشانی تهران – میدان بهارستان – خیابان اکباتان – عمارت مسعودیه – ساختمان صندوق احیاء و شماره تلفن ۳۳۹۹۲۰۱۶-۰۲۱ یا پایگاه اینترنتی صندوق احیاء و یا پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات دریافت کرده و حداکثر تا ساعت ۱۸ روز شنبه مورخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۸ مدارک مربوطه را تکمیل و نسبت به تحویل پاکات به دبیرخانه اقدام کرده و رسید دریافت کنند.

تاریخ گشایش پاکت الف و ب روز یکشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۸ راس ساعت ۱۱ در محل دفتر مرکزی صندوق احیاء به نشانی تهران – میدان بهارستان – خیابان اکباتان – عمارت مسعودیه – ساختمان صندوق احیاء خواهد بود.

تاریخ گشایش پاکت “ج” روز یکشنبه مورخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۸ راس ساعت ۱۱ در محل دفتر مرکزی صندوق به نشانی مذکور تشکیل و برنده نهایی اعلام می‌شود.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت chre.ir و یا آگهی صفحه ۱۰ امروز روزنامه ایران مراجعه کنند.