چمدان : حسین امین افشار  اظهار کرد: طرح مرمت خانه مصدق در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر روند اداری انتخاب پیمانکار در حال انجام است و پس از تایید پیمانکار مورد نظر و عقد قرار داد، مرمت این خانه تاریخی آغاز می‌شود.

ایسنا نوشت: امین افشار افزود: امید است به زودی طرح مرمت خانه مصدق اجرایی و شرایط برای بازدید عموم مردم از این خانه تاریخی فراهم شود. بدون شک با تخصیص اعتبار مناسب مرمت خانه مصدق در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.