چمدان: در متن حکم ابلاغی از سوی محمدحسن طالبیان خطاب به اسکندری آمده است:

«با عنایت به تعهد و تجربه جنابعالی بدین‌وسیله از تاریخ این ابلاغ به‌عنوان مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی محوطه تاریخی جیرفت منصوب می‌شوید.

با توجه به حساسیت این جایگاه و ظرفیت‌های موجود لازم است با برنامه‌ریزی منسجم ضمن هماهنگی با دفتر امور پایگاه‌ها و تعامل با مدیریت استانی، نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایید.»

پیش از این نادر علیدادی سلیمانی این مسئولیت را برعهده داشت.