چمدان :  درگذشت ناگهانی قربانعلی عباسی (۱۳۴۷-۱۳۹۷) باعث ایجاد غم و اندوه بزرگی برای جامعه میراث فرهنگی استان گلستان شد.

او دانش آموخته مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی و کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و عضو، معاون و سرپرست هیاتهای مختلف بررسی و کاوش باستان شناسی در منطقه گرگان بوده و کاوشگر دو محوطه مهم ” نرگس تپه ” و ” تپه بازگیر” بود که گزارش آنها متعاقبا منتشر شد.

او مدیریت موزه باستان شناسی گرگان، نخستین رییس پاسداران میرات فرهنگی استان گلستان، امین اموال فرهنگی- تاریخی، کارشناس ارشد میراث فرهنگی استان گلستان و استاد موسسه آموزش عالی گلستان را درکارنامه خود دارد .

پیکر قربانعلی عباسی، کارشناس باستان‌شناسی، امروز صبح از موزه گرگان در میان خانواده و جمعی از باستان‌شناسان، استادان دانشگاه، همکاران و شاگردان او بدرقه و به خاک سپرده شد

از وی دهها مقاله درباره باستان شناسی و میراث فرهنگی استان گرگان به زبان فارسی و انگلیسی و دو کتاب ارزشمند از کاوش باستان شناسی به یادگارمانده است. نام و یاد او به عنوان میراث بان این سرزمین مانا است.

بدین وسیله فقدان این پژوهشگر و استاد دانشگاه را به جامعه فرهنگی کشور به ویژه خانوداه بزرگ باستان شناسی و موزه داری تسلیت عرض کرده و برای ان مرحوم از درگاه متعال مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

شادروان قربانعلی عباسی