چمدان : هر چند برنامه‌های نوروزی در تهران تا روز هفدهم فروردین‌ ماه برقرار است، اما در روز سیزدهم فروردین کاخ موزه های سعدآباد، نیاوران و گلستان به منظور جلوگیری از آسیب به فضای سبز آنها تعطیل است.