چندی پیش مانتیورهای فرودگاه مشهد هک شده بودند و نوشته‌های سیاسی درباره اغتشاشات دی ماه روی آنها نقش بسته بود.