چمدان : این فعالان پس از ثبت نام در این جشنواره انتخاب و به ماکو سفر کرده امد تا در زمینه سفرنگارى در فضاى مجازى با هم رقابت کنند .

آرش نورآقایى ایده پرداز ماکو گرام در افتتاحیه این جشنواره گفت: ما در تولید محتوا دچار مشکل هستیم بنابراین این جشنواره را با حضور بیش از ۵٠نفر از فعالان تولید محتوا در شبکه هاى اجتماعى برگزار کردیم.

او ادامه داد: شرمم مى آید که هیچ ایرانى در مورد گردشگرى ایران کتاب ننوشته است و این جشنواره مى تواند بخشى از این کار باشد.

نورآقایى توضیح داد : از روز اولى که من ایده این جشنواره را با مدیرعامل منطقه آزاد مطرح کردم تا امروز که این جشنواره افتتاح شده کمتر از یک ماه مى گذرد.