چمدان: همایش شورای ثبت میراث ناملموس کشور در استان اردبیل ، ۴ پرونده از استان کردستان با تأئید اعضای شورای ثبت، در فهرست میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسید.

در این نشست، بازی دامه، گوروا بازی، فن و شیوه زغال‌گیری و کورتان دوری به‌عنوان چهار اثر میراث‌فرهنگی ناملموس از استان کردستان ثبت ملی شد.

در این همایش ۸  اثر از استان بوشهر  هم مورد تأیید اعضای شورای ثبت قرار گرفت.

مراسم عید تلخک، صدف‌سازی استان بوشهر، پخت نان محلی گرده، مهارت پخت غذای قیمه و شکرپلوی بوشهری، روش تهیه غاپ (پنیر درخت خرما)، تسبیح‌سازی با هسته خرما، پخت غذای محلی موی شور (ماهی شور) و پخت غذای دوپیازه موی شور (ماهی شور) هشت اثری هستند که از استان بوشهر ثبت ملی شده‌اند.