چمدان :  با پایان یافتن کار تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه،و افزایش در خواست برای بلیت‌ بازگشت به ایران، به نظر می‌رسد جهش ناگهانی در قیمت بلیت پروازهای روسیه به ایران رخ داده است .

در حالی که در دیگر روزها حداقل بلیت پرواز مسکو به تهران در تابستان و  در سطح اکونومی حدود حداقل ۱میلیون و دویست هزارتومان و حداکثر  حدود ۱۲ میلیون تومان  قیمت دارد، اکنون با قیمت حداقل حدود  ۳ میلیون و حداکثر ۳۲ میلیون تومان به فروش می‌رود.