چمدان:‌ قفل‌سازی سنتی در ایران طی مطالعات به عمل آمده مربوط به دوره ساسانیان است. حسین شمس هنرمند ۷۱ ساله از ۹ سالگی هنر قفل‌سازی را نزد استادانی چون مرحوم قلفسازان در بازار تهران فرا گرفته است. این هنرمند که همچنان قفل‌های سنتی و تاریخی ایران را زنده نگه‌ داشته تاکنون در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی فراوانی شرکت کرده و هنر قفل‌سازی را به نمایش گذاشته است. به تازگی نمایشگاهی نیز از هنر قفل‌سازی این هنرمند در سازمان میراث فرهنگی برپا شده است.

  

عکس: میراث‌آریا – مرتضی لطف‌الهی