چمدان: متن اصلی اطلاعیه هواپیمایی قطری به شرح زیر است:

[related-post id=”1567″]