سفر به آذربایجان غربی ؛ سرزمین شگفتی‌های ناشناخته | از کلیسای سیاه تا مناره شمس | تکیه بر تخت سلیمان
  اهالی سفر به ماکو دعوت شدند | ماکو گرام برای روایت جاذبه‌های یک منطقه ناشناخته