چمدان: یک پژوهشگر هنگام پژوهش در آب‌های بلغارستان یک کشتی قدیمی، سالم و دست نخورده متعلق به ۲ هزار و ۴۰۰ سال پیش را در عمق بیش از دو کیلومتری دریای سیاه پیدا کرد.

نشریه «اپوک تایمز» نوشت: طبق نقاشی‌های دیوارها و گلدان‌ها، یونانی‌های باستان با چنین کشتی‌هایی سفر می‌کردند اما تا کنون هیچ کشتی در این شرایط سالم و دست نخورده پیدا نشده بود.

این کشتی که در ۸۰ کیلومتری سواحل بورگاس در بلغارستان پیدا شد، یک کشتی تجاری دوران یونان باستان و شبیه کشتی است که گروهی از پژوهشگران انگلیسی و بلغار در اکتبر سال ۲۰۱۸ کشف کردند. با استفاده از روش کربن ۱۴ مشخص شد این کشتی ۲۴۰۰ سال قدمت دارد و قدیمی‌ترین کشتی سالم و دست نخورده جهان است. این کشتی ۲۳ متر طول دارد و سکان، نیمکت‌های پاروزنان و همچنین محموله آن سالم مانده است.

پژوهشگران معتقدند شوری شدید آب و نبود اکسیژن سبب سالم ماندن این کشتی شده و به علت این که در عمق ۲ کیلومتری بود از دست جستجوگران گنج در امان مانده است.

پروفسور جان آدامز به گاردین گفت: این کشف درک ما را از ساخت کشتی و کشتیرانی در دنیای باستان تغییر خواهد داد.