المان‌های معماری ترکیه در مسجد جامع شافعی | مسجدی زیبا در دل بازار کرمانشاه