المان‌های معماری تركيه در مسجد جامع شافعی | مسجدی زیبا در دل بازار کرمانشاه