فیلم | اولین خلبان زن بالگرد در ایران پرواز کرد

  فیلم | مراسم کاپیتانی نشاط جهان‌داری و اولین پرواز مستقلش | امتیاز رتبه ۴ برای دومین بانوی کاپیتان ایران