چمدان: در جریان این مراسم به دلیل نگرانی‌های امنیتی تنها حدود سی نفر از مومنان مسیحی شرکت داشتند و اسقف اعظم و دیگر روحانیون نیز در حالی که کلاه‌های ایمنی بر سر داشتند، به عبادت پرداختند. این آتش‌سوزی دو ماه پیش در ۱۵ آوریل روی داد و هنوز تاریخ بازگشایی آن برای عموم مردم مشخص نیست.