چمدان: فیلم‌های منتشر شده از پاسارگاد نشان می‌دهد سیلاب ناشی از بارندگی‌های اخیر، امروز به نزدیکی اثر ثبت جهانی مقبره کوروش رسیده است.

به گزارش چمدان در نزدیکی پاسارگاد مسیل‌هایی برای عبور آب وجود دارند و براساس تصاویر منتشر شده تا این لحظه خطری آرامگاه را تهدید نمی‌کند.