چمدان: گزارش آیسان زرفام خبرنگار چمدان از ساخت و ساز در کوچه تکیه دولت را ببینید.