چمدان :  طول این پل معلق که گردشگران بر روی آن پیاده روی می‌کنند ۳۶۵ متر و ارتفاع آن از کف دره و رودخانه ۸۰ متر است. این پل معلق یکی از عوامل موثر حضور گردشگران داخلی و خارجی در مشکین شهر است و به عنوان یکی از برندهای گردشگری استان اردبیل مطرح است.