فیلم | صحبت‌های نصرالله حدادی درباره خانه حاج حسین ملک در بازار تهران