تخت جمشید چگونه در سیل شیراز مصون ماند | دوراندیشی و مهندسی دفع آب هخامنشیان در سیل شیراز را ببینید