چمدان: ویدیویی منتشر شده از همدان نشان می‌دهد که مسئولان موزه – سفره خانه قلعه همدان گردشگران را با رفتار زشتی از این بنای تاریخی بیرون می‌کنند. این در حالی است که در ورودی این بنای تاریخی عنوان موزه نیز آورده شده است.

این ویدیو را ببینید:

به گزارش چمدان، این بنای تاریخی از جمله بناهای سازمان میراث فرهنگی است که توسط صندوق احیا واگذار شده است. چمدان به زودی در گزارشی به وضعیت گردشگری اماکن واگذار شده صندوق احیا خواهد پرداخت.