فیلم | آتش سوزی مسجد جامع ساری؛ کهن‌ترین مسجد دیار علویان در سرزمین طبرستان | تخریب صددرصدی تاریخ سه هزار ساله مازندران
  مسجد جامع ساری در آتش سوخت | اتصالی سیم برق دلیل حریق اعلام شد
  تصاویری تلخ از سرنوشت مسجد جامع ساری پس از مهار آتش ؛ صفحات تاریخ طبرستان در آتش سوخت